Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) Bálint Jánosné EV – Virtualadmin (a továbbiakban Szolgáltató) által a virtualadmin.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozza.

Szolgáltatást nyújtó:

​Név: Bálint Jánosné EV

Székhely: 1214 Budapest, Krizantém u. 30.

Adószám: 69747933-1-43

Nyilvántartási szám: 53628026

E-mail cím: info@virtualadmin.hu

Telefonszám: +36-70-384-9516

Honlap: virtualadmin.hu

​​Szolgáltatás

A Szolgáltató által nyújtott virtuális asszisztens szolgáltatások köre a https://www.virtualadmin.hu/szolgaltatasaim/ honlapon érhető el.

Szerződés tárgya

​A szerződés keretén belül a Megrendelő az általa meghatározott, előzetesen egyeztetett virtuális asszisztens szolgáltatások elvégzésével bízza meg a Szolgáltatót. A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsát. A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni.

Szerződés létrejötte

​A szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban Szerződő Felek) között a Szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkező által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.

​A Szerződés elfogadásával a Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötését követően megkezdje.

Árajánlat és jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket e-mailen visszaigazolja, az árajánlat kéréseket 1-2 napon belül megválaszolja.

Számlázás, megbízási díj kiegyenlítése

​Havonta, a feladatok elvégzését követően, a Megrendelő számlát kap a Szolgáltatótól e-mailen, melyben szerepelnek a banki átutaláshoz szükséges adatok. A Megrendelő vállalja, hogy a díjat az e-mail kiküldésétől számított 8 napon belül kiegyenlíti.

Felmondás

​A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés felmondását a Felmondó nyilatkozat info@virtualadmin.hu e-mail címre történő elküldésével kezdeményezheti.

Szerzői jogok

​A virtualadmin.hu weboldalon található információk és adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szerződés hatálya

​A szerződés határozatlan időre szól, kivéve, ha a Szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg.

Panaszkezelés

​A Megrendelő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató info@virtualadmin.hu e-mail címére küldheti.